Sense categoria

El món immobiliari: La Cèdula d’Habitabilitat

By 9 de novembre de 2020No Comments

El món immobiliari:

La Cèdula

d’Habitabilitat

El món immobiliari: La Cèdula d’Habitabilitat

Són moltes les situacions en les quals es requereix la cèdula d’habitabilitat. Malgrat això, són pocs els que realment coneixen què és i per a què serveix.
A continuació, a més d’analitzar-la, parlem dels seus tipus i els tràmits per a aconseguir-la, entre altres aspectes.

Què és la cèdula d’habitabilitat?

És un document que acredita el compliment de tots els requisits mínims per a considerar un espai habitable. Es tenen en compte aspectes de salut, higiene i solidesa.

Aquesta acreditació s’exigeix per a poder tramitar un lloguer o venda d’un immoble. També es requereix en donar d’alta els serveis d’aigua, llum i gas.

Aquest document, està regit per cada Comunitat Autònoma i té una vigència de 15 anys.

Tipus de cèdula d’habitabilitat

En funció de l’antiguitat de l’habitatge, existeixen tres tipus:

1. La cèdula de primera ocupació. Aquesta fa referència als habitatges de nova construcció o si s’ha rehabilitat un edifici deixant només la façana.

2. En segon lloc, trobaríem les cèdules de primera ocupació de rehabilitació. Entre elles s’inclouen els habitatges resultants d’una intervenció.

3. I finalment, els habitatges de segona ocupació, aquesta cèdula inclou els habitatges que ja existeixen.

Quins requisits regula?

Per a disposar d’ella, un tècnic haurà de realitzar una visita en la qual es revisen uns certs aspectes.

Un aspecte important, és el nombre d’habitacions i les dimensions d’aquestes, així com que es disposi de les estades mínimes. Es considera com a estades mínimes disposar de saló/menjador, cuina, bany i dormitori.

En relació a la salut i higiene, es té en compte aspectes com la ventilació i la il·luminació.

Finalment, es comprova la seguretat de l’habitatge, comprovant l’estat de les instal·lacions i els materials de construcció.

Passos per al tràmit

Els passos per a tramitar-la, solen variar en funció de la comunitat autònoma. A continuació, expliquem els passos per a obtenir-la a Catalunya.

En primer lloc ha de posar-se en mans d’un expert. Per això, s’ha de contactar amb un arquitecte i sol·licitar el Certificat d’Habitabilitat visat pel seu col·legi professional. L’arquitecte, realitzarà una inspecció tècnica de l’immoble i comprovarà si compleix la normativa actual.

A continuació, es realitzarà la Sol·licitud de la Concessió de la Cèdula d’Habitabilitat. Ha d’estar signada pel tècnic corresponent en l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Posteriorment s’efectuarà el pagament.

Finalment, el propietari rebrà en el seu domicili per correu ordinari la Resolució d’aquesta.

¿Es obligatorio disponer de la cédula de Habitabilidad?

És obligatori que tots els habitatges disposin d’ella, segons l’article 9 del decret 141/2012. A més, no sols és obligatori per llei, sinó que és necessària per a la realització de la majoria de gestions relacionades amb l’habitatge. Un exemple d’això és per a la contractació de subministraments.

També, és imprescindible per a llogar o vendre un habitatge, fins i tot per a atorgar una hipoteca.