Dedicats a fer que el teu

patrimoni immobiliari

sempre continuï creixent.

Dedicats a fer que el teu

patrimoni immobiliari

sempre continuï creixent.

GESTIÓ COMPLETA DEL TEU PATRIMONI IMMOBILIARI OFERINT-TE LA MÀXIMA TRANQUIL·LITAT

Ens comprometem a rendibilitzar i actualitzar el teu patrimoni a través del seguiment d’ocupants, actualització de rendes i altres aspectes dels teus béns.

Control exhaustiu en l’administració, comptabilitat i la gestió d’incidències dels teus immobles.

> Comptabilitat per a cada propietari, actualitzada al dia.
> Gestió d’incidències amb seguiment informàtic.
> Programa d’administració de finques d’última generació.

____________

Informes trimestrals de l’anàlisi evolutiva de situació del teu patrimoni i els teus ocupants.
Informe trimestral d’evolució.

> Seguiment i control d’augments, repercussions i actualització Lau 94.
> Seguiment d’incidències, gestions.
> Seguiment d’obres i manteniments.

____________

Combatre al màxim la morositat.

> Rigorosa selecció d’arrendataris, comprovant de solvència i referències.

> Celeritat en la reclamació de rebuts tornats i impagats, sense deixar que s’acumulin més de dos rebuts sense la intervenció de la nostra assessoria jurídica.

> Comunicació i trasllat de les dades de l’arrendatari deutor a l’arxiu de morosos del Col·legi d’ Administradors de Barcelona, on tindreu l’oportunitat de saldar el deute.

____________

Diagnosi de l’edifici.

> Controls tècnics: Llibre de l’edifici i certificats de seguretat d’elements exteriors, de compliment obligat segons la normativa vigent.

> El nostre Departament Tècnic i de Serveis elaborarà un estudi de diagnosi de cadascuna de les finques, a partir del qual es farà la detecció de les patologies existents i la seva reparació, la prevenció de noves patologies i l’elaboració d’un manual complet de manteniment de la finca i dels seus elements de fins a 10 anys de periodicitat, allargant així la vida útil de cadascun d’aquests elements.

> En definitiva, rendibilitzem i tenim cura de la teva finca avançant-nos als esdeveniments.

____________

Servei d’assistència 24h caps de setmana i festius.

> Per a qualsevol mena de reparacions d’avaries, tenim un servei d’emergència que atén als nostres clients les 24h del dia durant els 365 dies de l’any.

> Poden reparar les avaries elèctriques, d’aigua, de gas, d’obra de paleta, etc. o qualsevol altra avaria relacionada amb el teu habitatge o edifici al moment.